Yttersø Businesspark

Utviklingen av Yttersø Businesspark har vært en suksess i Larvik. Området er på cirka 55 mål og har en bygningsmasse på 17 500 kvadratmeter. Konseptet har vært å skape et miljø for kundene med fokus på design både på eksteriør og interiør. Businessparken har en identitet og et image som mange har blitt fascinert av og ønsker å være en del av. Kontorkonseptet har flere fellesfunksjoner, blant annet resepsjon, møterom og kantine. I tillegg er det utviklet kombinasjonseiendommer av høy kvalitet på området. 

I dag jobber det nærmere 400 mennesker her fordelt på cirka 40 selskaper. Yttersø Businesspark ble i 2015 tildelt Larvik kommunes byggeskikkpris. Nå jobbes det med å videreutvikle resterende tomteareal i Businessparken, i tråd med markedet i Larvik. 

Hans Gaarder Eiendom AS (HGE) har i mars 2019 solgt seg ned i Yttersø Businesspark. HGE vil i fremtiden fortsatt ha eierskap i businessparken med 20 % av aksjene. Samtidig vil forvaltning, drift og vedlikehold ivaretas av HGE som praktisert i dag.
Det er i tillegg etablert et utviklingsselskap for det resterende tomteareal på Yttersø. I dette selskapet vil HGE ha 50 % av eierskapet og ansvaret for den videre utvikling.