TASSEBEKK OFFICE CENTER

Tassebekk Office Center er vårt siste utviklede kontorsenter med en svært sentral plassering i Vestfold, langs E18 og i umiddelbar nærhet til Torp Sandefjord lufthavn. Kontorsenteret er et flaggskip i vår portefølje og eies i felleskap med Cosmic Bygg, femti prosent hver. Ferdig utviklet vil prosjektet utgjøre cirka 7000 kvadratmeter bygningsmasse. Høsten 2016 ble første byggetrinn på 3200 kvadratmeter ferdigstilt med PWC, Atea og Also som leietagere. Bakgrunnen for prosjektet er etterspørsel etter moderne lokaler som ligger effektivt plassert sentralt i Vestfold. Et felles utviklingstrekk hos flere selskaper, spesielt i noen bransjer, er samlokalisering av sine vestfoldkontorer for styrket konkurransekraft og synergieffekter. For virksomheter som vurderer etablering i Vestfold, representerer beliggenheten til Tassebekk Office Center gode muligheter for rekruttering fra et stort geografisk nedslagsfelt.

Konseptet er tuftet på Yttersø Businesspark, der fokus er å skape inspirerende rammer for attraktive arbeidsplasser. Byggets designmessige uttrykk og plassering gir en tydelig og unik profil. Fellesarealene har gode møteplasser, kantine-, møte- og garderobefasilitetene gjør senteret innovativt og innbydende og setter en ny standard for kontorarbeidsplasser i Vestfold. Byggetrinn 2 er under planlegging og vil føyes sammen med eksisterende bygg gjennom felles inngangsparti og utvidet areal for kantine.