Hans Gaarder Holding

Vår historie stammer fra entreprenørvirksomhet og produksjon av asfalt og betong. I 1998 ble denne virksomheten solgt ut til Veidekke og siden da har generasjonskapitalen blitt foredlet videre via eiendom i Hans Gaarder Eiendom AS og finansielle plasseringer i Hans Gaarder AS.  Selskapet er hundre prosent familieeid.

Hans Gaarder Eiendom

Alle eiendommene ligger i egne selskaper som er samlet under Hans Gaarder Eiendom AS, en langsiktig aktør som selv designer, bygger og utvikler næringseiendommer. Markedet er Vestfold og samlet består porteføljen av moderne bygningsmasser på rundt 40 000 kvadratmeter – fra kontoreiendommer til handels- og kombinasjonsbygg. Selskapet har et aktivt eierskap der fokus og kontroll er sentrale rettesnorer. For å tilby et optimalt produkt der lokalene tilfører noe mer enn bare kvadratmeter, tenkes konsept og design på alt som skapes. Troverdighet er et stikkord for virksomheten, både ovenfor kunder, leverandører og andre relasjoner. Derfor skal det som kommuniseres av planer og vyer til enhver tid være gjennomarbeidet og gjennomførbart.

Hans Gaarder Eiendom er et ekspansivt selskap i konstant utvikling. Fornøyde kunder, gode prosjekter og høy kunnskap om markedet i regionen er helt sentralt.   

Eiendomskonsept

Moderne lokaler er ikke bare bedriftens ansikt utad, det er også ansiktet innad mot de ansatte. Å ha en gjennomtenkt og bevisst profil på lokalene er derfor viktige elementer for å oppfylle enhver bedrifts visjon. I en tøff konkurransesituasjon blir dette stadig mer viktig. Gjennom effektive arealer, god totaløkonomi og høy servicegrad tilbyr Hans Gaarder Eiendom en helt ny form for kontorløsninger og kombinasjonsbygg skreddersydd den enkelte virksomhet. I tillegg til å ivareta selskapets forpliktelser innen forvaltning, drift og vedlikehold er eget personell ansatt for betjening av tjenester som sentralbord, resepsjon, kantine og renhold.