Forvaltning, drift og vedlikehold

HG Eiendom har et eget driftsapparat for forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommene. Driftsapparatet leverer også ekstern forvaltning for andre eiendomsbesittere i regionen. Strategien er å utføre flest mulig av driftsoppgavene med egne ansatte. Dette gir bedre kostnadskontroll, kunnskap og ikke minst kvalitet i arbeidet som igjen bidrar til konkurransedyktige felleskostnader for våre kunder.