Øya Handelspark

Øya Handelspark er et område på cirka 40 mål med en bygningsmasse fordelt på 18 000 kvadratmeter. Området har de siste årene vært igjennom en revitalisering og fremstår i dag som et attraktivt og ledende handelsområde i Larvik. De siste årene har det blitt ferdigstilt nybygg på til sammen cirka 10 000 kvadratmeter for blant annet Montér, Larvik Motor og Megaflis. I tillegg har Jula, Plantasjen og Byggmax etablert seg på naboeiendommene.

Det jobbes kontinuerlig med videreutvikling av området, Elveveien 8 fristilles av dagens leietager i løpet av 2017 og eiendommen vil utvikles fra industri til handel. Dagens bygningsmasse vil sannsynligvis rives og erstattes med ny.