Øya Handelspark

Øya Handelspark er et handelsområde på ca 40 mål og 18 000 m2 bygningsmasse. Området har i de siste årene vært gjennom en revitalisering og fremstår i dag som et av Larviks ledende handelsområder. I løpet av de siste årene har det blitt ferdigstilt nybygg på til sammen ca 10 000 m2 for Monter, Bilservice og Megaflis. I tillegg har Jula, Plantasjen og Byggmax etablert seg på naboeiendommene.

HGE er nå i full gang med å vidreutvikle området og bygger nytt handelsbygg på ca 6 000 m2 for Power, Rusta og Thansen. Disse aktørene skal åpne sine butikker i løpet av høsten 2019.
Øya Handelspark har potensial for videre utvikling.